Imprimeix

Missatge al món sardanista 2007

Escrit per Joan Vidal i Gayolà. Posted in ültimes notícies

Benvolguts amics,

Cinquanta anys de sardanisme, divuit a la presidència de l’Obra del Ballet Popular, i sobretot la vostra indulgència, em donen, crec, autoritat moral per adreçar-vos enguany el missatge al món sardanista. En els darrers quaranta-sis anys ho han fet les personalitat més destacades de les lletres, les arts, la ciència, la religió o la política, catalanes, i sempre amb paraules d’estímul i de reconeixement per la tasca que entre tots hem dut a terme, amb tenacitat i constància.

Alguns ens han recordat la necessitat d’actualitzar les nostres celebracions, l’estructura musical, la inspiració melòdica, la sonoritat de la cobla i fins i tot l’estructura mateixa de la dansa, amb la intenció de trencar el buit generacional que crea la insuficient incorporació de jovent a la sardana, i més enllà dels missatges, amb veu petita i en privat, alguns han expressat la seva convicció que el paper de la sardana com a reducte de catalanitat en els temps més foscos de la dictadura ens ha perjudicat.

Jo sempre he criticat l’essencialisme d’alguns sardanistes que creien, segurament de bona fe, que eren més patriotes que la resta dels catalans perquè ballaven sardanes, però també he criticat i critico amb la mateixa energia, als qui no saben suportar la indiferència dels qui consideren la sardana una manifestació fora de context en una comunitat moderna i avançada o el parer dels qui creuen que la seva catalanitat la perjudica.

Us prego que no us deixeu acomplexar pels tòpics, i que us obriu, que procureu renovar-vos i adaptarvos a la societat d’avui, a la gent d’avui. Vivim en un món en procés constant detransformació, i no podem viure del record de temps passats que ja no tornaran. Potencieu la música i afavoriu la incorporació dels instruments de cobla a altres formacions musicals, la incorporació d’instruments moderns a la cobla i la fusió de la música de cobla amb la d’altres formacions i la d’altres gèneres musicals contemporanis, però sobre tot, feu tot el que calgui perquè no es perdi mai aquest so.

Doneu pas a la gent jove i impliqueu als músics, la reserva de jovent més important del món de la sardana, a la tasca de renovació que ens cal emprendre. No us deixeu influir per les ploradores ni pels mals presagis, sigueu fidels a Catalunya i a l’esperit de la sardana, defenseu-la i adapteu-vos als canvis socials. Continueu amb energia la vostra tasca i treballeu per ampliar la rotllana acostant-la a la gent d’avui.
Jo deixo la presidència de l’Obra del Ballet Popular, però no renuncio a cap de les meves conviccions i fins que no s’encengui la meva estrella en el firmament seré un més entre vosaltres.

Santa Coloma de Gramenet, 22 d’abril de 2007

Joan Vidal i Gayolà